بلک پینک : 

لیسا و جیسو 

 

بی تی اس : 

جیهوپ و جیمین 

 

استری کیدز : 

جونگین و لینو 

 

اکسو : 

چن و سهون 

 

ایتزی : 

یونا و ریوجین 

 

اسپا : 

کارینا و نینگ نینگ 

 

توآیس : 

جونگیون و جیهیو 

 

اورگلو : 

آیشا و میا 

 

گرلز جنریشن : 

سوهیون و هیویون

 

تی اکس تی : 

سوبین و یونجون 

 

لسرفیم : 

کازوها و چه وون 

 

ترژر : 

هیونسوک 

 

وینر : 

مینو و تهیونگ 

 

کپلر : 

شیائوتینگ و چهیون 

 

آیو : 

وونیونگ ، ری 

 

ان میکس : 

جینی و بئه

 

ان سی تی : 

لوکاس ، جه مین

 

سونتین : 

هوشی 

 

ردولوت : 

وندی ، جوی 

 

سولوییست : 

آیو ، جسی ، چونگها ، سومی ، سانمی ، الکسا ، هیزه ، هیونا ، سی ال 

 

بیگ بنگ : 

جی دی 

 

ترایبی : 

میره و هیونبین 

 

آیزوان : 

چهیون و ساکورا 

 

انهاپین : 

نیکی و جیک 

 

ای او ای  : 

جیمین 

 

جی آیدل : 

میون و مینی 

 

مامامو : 

مونبیول و ویین

 

شاینی : 

مینهو 

 

گاتسون  : 

جی بی و بم بم 

 

دریم کچر : 

دامی و هاندونگ 

 

ایتیز : 

وویونگ و سان 

 

آسترو : 

روکی و سانها 

 

آیکن : 

بابی و چان 

 

پیکسی : 

دیا و ستبیول 

 

پرپل کیس : 

سوآن ، یوکی 

 

اکس جی : 

مایا 

 

نیوجینز : 

هه این ، دنیلا

 

ووجوسونیو : 

بونا 

 

تی ان ایکس : 

هیونسو 

 

ویویز : 

اونها و سینبی

 

پ.ن : فعلاا اسم گروه های دیگه ای که میشناسم یادم نمیاد ، 😂😂 اگه چیز جدیدی یادم اومد مینویسم اینجا