هایی •-•

اسمم : seohyun

فامیلم : kim

لقبم : سوهیون _ پشمک  _ سوهی _ کلوچه

میتونین سوهی صدام کنین 

سنم : ¹³ •-•

البته هنوز 13 سالم نشده 

ولی خب من الان کلاس پنجمم چونکه یه سال دیرتر رفتم مدرسه .... سووو در اصل کلاس شیشمم

Mbti : infpt 

و بسیار منحرفممم

بیاین آشنا شیم*-*