۳ مطلب با موضوع «چرت و پرت» ثبت شده است

حرف همیشگی

  قبل از اینکه برم...

باهم حرف بزنیم

وبو از روی حذف برداشتم که بعضی وقتا بیام بهتون سر بزنم...

ولی دو سه روزه دیگه میرم...

 

-ایگنور نکنین عزیزان 

 • ۴
 • نظرات [ ۳۴ ]
  • عقشتوننننننن (دختره زیبای بیان XDD)
  • يكشنبه ۲۳ مرداد ۰۱

  یدیقه میاین

  آره دیگه وب رو حذفه...

  و ایندفعه دیگه میرم و از دستم راحت میشین

  دلم واسه خیلیاتون تنگ میشه ...

  و خلاصه مرسی که اخلاقه گوهه منو تحمل کردین

  اگه بعضیا رو ناراحت کردم یا بهشون حرفه بدی زدمم واقعاا معذرت میخوام....

  ببخشینم دیگه 

  روزای خوبی رو باهاتون گذروندمممممم

  خیلی هم خوشحال شدمممم از اینکه کنارتون بودم...

  اگه یروزی برگشتم ... منو یادتون نره ... این تنها خواهشیه که میتونم ازتون بکنمممم

  خیلی دوستتون دارمممم

  مواظبه خودتون باشین...

  قوی باشیننن

  خوب استراحت کنین و خوبم غذا بخورینننن

  بوسسسس

 • ۳
 • نظرات [ ۳۱ ]
  • عقشتوننننننن (دختره زیبای بیان XDD)
  • شنبه ۲۲ مرداد ۰۱

  پشمامممم

  تلویزیون داره نامیرا  نشون میدههههههههه

  اشکامممم

 • ۱
 • نظرات [ ۳ ]
  • عقشتوننننننن (دختره زیبای بیان XDD)
  • شنبه ۲۲ مرداد ۰۱
  𝐈 𝐬𝐚𝐰 𝐲𝐨𝐮
  𝐀𝐧𝐝 𝐤𝐧𝐞𝐰 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐝𝐨
  𝐈 𝐡𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐬𝐦𝐨𝐨𝐭𝐡
  𝐀𝐧𝐝 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐈 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐲 𝐦𝐨𝐯𝐞
  𝐈 𝐰𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 (𝐚𝐡, 𝐚𝐡)
  𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮, 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐲𝐨𝐮 (𝐚𝐡, 𝐚𝐡)
  𝐈 𝐰𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮